Written by MKS Dębica

Podwyżka cen biletów

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/165/20161 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 1 marca 2016r. z dniem 24.03.2016r. następuje podwyżka cen biletów (jednorazowych i miesięcznych) na liniach obsługiwanych przez MKS Dębica. Następuje także zmiana podziału na strefy opłat linii komunikacji miejskiej Nr 1, 2, 4, 8, 11, 15.

Dotychczas stosowane bilety w formie papierowej dystrybuowane za pośrednictwem punktów handlowych  zachowują ważność do 06.04.2016r. pod warunkiem zakupu biletu dodatkowego o nominale uzupełniającym do nominału ustalonego w  nowej taryfie przewozowej, tj. 10 gr. do biletu ulgowego i 20 gr. do biletu normalnego.

Szczegółowe informacje na temat nowych cen biletów i podziału na strefy pod Nr tel. 682 35 98 w. 22 orasz drogą elektroniczną pod adresem dyspozytor@mks.debica.pl

kliknij tu → Cennik usług przewozowych obowiązujący od 24.03.2016r.