Kompleksowa ochrona obiektów, osób i mienia na terenie Spółki, przewóz inkasa oraz świadczenie usług porządkowych.

Sukcesywne dostawy paliw płynnych

Ubezpieczenie – Postępowanie

Sukcesywna dostawa gazu propan – butan do stacji paliw będącej w użytkowaniu MKS sp. z o.o. w Dębicy

Kompleksowa ochrona obiektów, osób i mienia na terenie Spółki, przewóz inkasa oraz świadczenie usług porządkowych.

Postępowanie ofertowe na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków transportu będących w użytkowania MKS Sp. z o.o. w Dębicy

Badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok

Kompleksowa ochrona obiektów, osób i mienia na terenie Spółki, przewóz inkasa oraz świadczenie usług porządkowych.

Postępowanie ofertowe na ubezpieczenie składników majątkowych oraz środków transportu będących w użytkowania MKS Sp. z o.o. w Dębicy

Sukcesywna dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego do stacji paliw  będącej w użytkowaniu MKS Sp. z o.o. w Dębicy

 

Badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok

Sukcesywna dostawa gazu propan-butan do stacji paliw  będącej
w użytkowaniu MKS Sp. z o.o. w Dębicy