Written by MKS Dębica

Zmiana wzorów biletów obowiązujących w strefie miejskiej

W związku z podwyżką cen biletów od 24.03.2016r. następuje zmiana wzorów biletów obowiązujących w miejskiej strefie opłat. Dotychczas obowiązujące wzory biletów zachowują ważność do dnia 06.04.2016r. pod warunkiem zakupu biletu dodatkowego o nominale uzupełniającym do nominału ustalonego w  nowym Cenniku usług przewozowych, tj. 10 gr. do biletu ulgowego i 20 gr. do biletu normalnego.

kliknij tu→ nowe wzory biletów