Written by MKS Dębica

Odpłatność za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej

Szanowni Pasażerowie!

W związku z przypadkami występowania przejazdów autobusami komunikacji miejskiej bez ważnego biletu oraz powoływania się na informacje medialne przypomina się, że zgodnie z Uchwałą Nr LXIX/501/2022 Rady Miejskiej z Dębicy z 14 grudnia 2022 r. został przesunięty termin wprowadzenia tego rozwiązania na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym przejazdy komunikacją miejską na terenie miasta Dębicy odbywają się odpłatnie według cen i zasad zawartych w Cenniku Usług Przewozowych.