Written by MKS Dębica

Zmiana Trasy Linii Nr 2

W związku z zaistnieniem okoliczności niezależnych od przewoźnika, tj. zamknięciem drogi powiatowej Nr 1299R Zawada – Stasiówka w dniach 20.06.2014 od godziny 8:00 do 24.06.2016. trasa linii Nr 2 w kierunku Stobierna zostaje skrócona do przystanku Zawada Kościół.