Written by MKS Dębica

Linia Nr 5

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że z dniem 1.12.2022 r. z przyczyn niezależnych od Spółki ulega zmianie rozkład jazdy linii  Nr 5.

Likwidacji ulegają kursy:

W dni robocze odjazd z Rzeszowska Nadleśnictwo: 8:25, 12:25, 18:11. Odjazd z Chotowej: 9:08, 13:05, 19:00

W dni robocze wakacyjne odjazd z Rzeszowska Nadleśnictwo: 7:34, 8:27, 12:25, 18:11. Odjazd z Chotowej: 8:14, 9:08. 13:05, 19:00

Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy pod Nr tel. 682 – 35 – 98 w.22 oraz w siedzibie Spółki.