Written by MKS Dębica

Ograniczenie pojemności autobusów

Szanowni Państwo! Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia maksymalnie napełnienie w autobusie nie może przekroczyć 50% liczby miejsc przeznaczonych do siedzenia. W autobusach komunikacji miejskiej w Dębicy pasażerowie proszeni są o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc siedzących.