Written by MKS Dębica

Kursy linii Nr 7 do zakładu Hutchinson

Miejska Komunikacja Samochodowa informuje, że od poniedziałku 20 kwietnia kursy linii 7 oznaczone literą „H” (kurs do zakładu Hutchinson w Zawadzie) będą uruchamiane zgodnie z zapotrzebowaniem firmy Hutchinson.

Pozostałe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej są nadal aktualne.

Zastrzega się możliwość wprowadzenie dalszych zmian.

Przypominamy, że od dnia 16 kwietnia wszyscy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, nie zapominajmy o tym podczas korzystania z naszych autobusów oraz czekając na przystankach. Zadbajmy o zdrowie naszych pracowników, którzy dowożą Państwa do miejsc docelowych.

Nasza firma dba o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo poprzez regularną dezynfekcję naszych autobusów oraz przystanków. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia maksymalnie napełnienie w autobusie nie może przekroczyć 50% liczby miejsc przeznaczonych do siedzenia. W autobusach komunikacji miejskiej w Dębicy pasażerowie proszeni są o zajmowanie tylko wyznaczonych miejsc siedzących. Ciągle obserwujemy napełnienia w autobusach podczas dojazdów do pracy i jeżeli występuje taka potrzeba wysyłamy dodatkowe autobusy.