Written by MKS Dębica

Wznowienie kursowania linii Nr 16

W związku uruchomieniem nauki hybrydowej od 17.05.2021 r. dla wszystkich klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych informujemy, że wznowione zostaje kursowanie LINII NR 16 DO BOROWEJ

Informujemy, że od 17 do 31 maja obowiązywać będzie nadal rozkład „ROBOCZY WAKACYJNY/FERYJNY” Zastrzega się możliwość wprowadzenia dalszych zmian.Prosimy o dokładne sprawdzanie rozkładów na przystankach. Szczegółowe informacje na temat rozkładu jazdy pod Nr tel. 14 682 35 98 w.22