Sukcesywna dostawa gazu propnan – butan do stacji paliw MKS Sp. z o.o. w Dębicy