Written by MKS Dębica

Przedłużenie ważności biletów okresowych

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że wnioski o przedłużenie ważności biletów okresowych będą przyjmowane i uwzględniane tylko do dnia 15.09.2020r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą uwzględniane.