Written by MKS Dębica

Kursowanie autobusów w dniu 01.05 – 03.05.2019

W dniach 01 oraz 03.05 autobusy komunikacji miejskiej kursują jak w dzień świąteczny z wyjątkiem kursów oznaczonych jako nie realizowane w tych dniach. W dniu 02.05 jak w dzień roboczy z wyjątkiem kursów oznaczonych jako realizowane w dni nauki szkolnej.