Written by MKS Dębica

Informacja – bilety miesięczne

Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Dębicy informuje, że ważność biletów okresowych (miesięcznych)  których ważność przypadała na okres kwarantanny zostaje wydłużona  o ilość dni obowiązywania kwarantanny. Jeżeli ważność biletu kończyła się w tym okresie to jego ważność zostaje przedłużona o ilość dni przypadających na okres kwarantanny.